Founders


 Founders van Vrouwen Bouwen

Janneke Brinkman, Karin Doeksen, Annemarie van Gaal, Tineke de Groot, Liesbeth Hessels, Maya Meijer, Renée Ruding, Melanie Ruys.

Op 17 september 2007 maakte Tineke de Groot, tijdens een etentje bij haar thuis, deze vrouwen enthousiast om samen de fondsenwerving op te zetten voor de bouw van een SOS Kinderdorp in Kumasi. Ghana. Daar was 1 miljoen euro voor nodig. Het lukte en het netwerk 'Vrouwen Bouwen' was geboren!