H

Vrouwen Bouwen diner 9 maart 2019 Muiden

Heleen de Haas en Katinka de Boer-Muiden
van totaal € 1.000 (125%)
Afgesloten

Op za­ter­dag 9 maart wor­den door het hele land din­nerpar­ties ge­ge­ven in het te­ken van een be­ter le­ven voor de kin­de­ren in Ku­ma­si, Gha­na. Wij or­ga­ni­se­ren een ge­zel­li­ge avond in Mui­den.

Bouw samen met ons aan de toekomst van kwetsbare kinderen in en rond het SOS kinderdorp Kumasi in Ghana.