T

Wa­ter­li­nie Walk

Thesi Geesink
van totaal € 2.000 (115%)
Afgesloten
Ge­wel­dig dat je onze Wa­ter­li­nie Walk wilt steu­nen op 3 no­vem­ber! In­schrij­ven of meer in­for­ma­tie? Mail dan ka­tin­ka­de­boer@ya­hoo.com (deel­na­me van­af 35 euro). Kan je niet mee­lo­pen, maar gun je de kin­de­ren in Ku­ma­si wel een vei­lig thuis, do­neer dan via de but­ton hier­naast: 'Ja, ik wil ge­ven.'