T

Vrouwen Bouwen diner 9 maart 2019 Prinseneiland Amsterdam

Thesi Geesink
van totaal € 800 (143%)
Afgesloten

Za­ter­dag 9 maart 2019 gaan in het hele land vrien­den aan ta­fel voor een be­ter le­ven voor kin­de­ren in Ku­ma­si (Gha­na). Wij or­ga­ni­se­ren en spon­so­ren de dinner party op het Prin­sen­ei­land in Am­ster­dam, onze gas­ten do­ne­ren elk mi­ni­maal 75 euro, dit be­drag gaat recht­streeks naar SOS Kin­der­dor­pen.