over ons


Vrouwen Bouwen is een netwerk van enthousiaste en ondernemende vrouwen, die fondsen werven voor de projecten SOS Kinderdorpen Nederland. Wij zetten ons in om kinderen te laten opgroeien in een liefdevolle familieomgeving; dit kan zijn in het eigen gezin of in één van de SOS kinderdorpen. Vrouwen Bouwen bestaat dit jaar 15 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste vrouwen netwerken van Nederland.

Het netwerk Vrouwen Bouwen heeft bijgedragen aan verschillende projecten.

SOS Kinderdorp Kumasi, Ghana

Het eerste was het kinderdorp in Kumasi in Ghana. Dit land in West-Afrika heeft ongeveer 30 miljoen inwoners, waarvan meer dan de helft jonger dan 24 jaar. Ondanks een langzaam groeiende economie, leeft nog bijna 30% van de inwoners onder de armoedegrens en is er veel verspreiding van aids. Het verschil tussen het platteland en de stad is groot. Daarom vertrekken veel inwoners uit het noorden naar de steden. Ze komen vaak naar Kumasi, de tweede grootste stad van Ghana. Echter is hier niet genoeg werk voor iedereen.

Hierdoor groeien veel kinderen op met ouders die niet of nauwelijks voor ze kunnen zorgen. Ruim 1 miljoen kinderen groeit zelfs helemaal alleen op. Zij leven op straat en werken onder erbarmelijke omstandigheden - sommige in de seksindustrie - om zo in leven te blijven. Alleen zijn zij niet in staat om een toekomst op te bouwen. Sinds 2009, geeft het SOS Kinderdorp Kumasi hen een veilig en liefdevol thuis. Op dit moment (2020) groeien hier 113 kinderen op onder de vleugels van SOS moeders en tantes en krijgen alles wat zij nodig hebben, waaronder zorg en onderwijs. 10 jongeren wonen semi-onafhankelijk in een jongerenhuis; hier worden zij voorbereid op een zelfstandig leven.

SOS Kinderdorp Yamoussoukro, Ivoorkust

Hierna hebben we geholpen aan de bouw van het kinderdorp in Yamoussoukro, Ivoorkust. Ivoorkust was het eerste land in Afrika waar SOS Kinderdorpen een programma startte, in 1971. Door een economische crisis in de jaren tachtig en een groot conflict in 2010, kwamen veel burgers om of vluchtten ze. De rest bleef achter in armoede. Ook kent het land veel aids. Door deze redenen, wordt 20% van de kinderen met ondergewicht geboren en zijn 1,1 miljoen kinderen hun ouders verloren of kwijtgeraakt. Minder dan de helft van de kinderen gaat naar school. In Yamoussoukro is ongeveer 10% van de bevolking een kind die zonder ouderlijke zorgt leeft. Daarom vangt ons SOS Kinderdorp in Yamoussoukro nu (2020) 164 kinderen op in een SOS Kinderdorp, familiehuis met SOS moeder in de gemeenschap, pleegfamilie of crisisopvang. Ook dit dorp heeft een kleuter- en basisschool en een medisch centrum waar families uit de omgeving welkom zijn.

Familieversterkend programma Kumasi, Ghana

Rondom het SOS Kinderdorp in Kumasi wonen erg kwetsbare families die ook onze steun nodig hebben. SOS Kinderdorpen versterkt hen met opvoedvaardigheden, zorg, economische versterking en basisbehoeften zoals voeding en scholing. Nu dragen we bij aan dit programma, zodat de families zelfredzaam worden en hun kinderen een beter leven tegemoet zien. Help jij ons zoveel mogelijk families te versterken met dit programma? Zoek een mooie actie uit op onze site die je wilt ondersteunen of begin zelf een mooie actie met je eigen netwerk.

Elk kind heeft recht op een kansrijke toekomst!